جمعه، ۲۸ مهر ۱۳۹۶, ۱۲:۱۰
 
اخبار
تلفنهای جدید اداره تهیه ، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای اداری و مالی دانشگاه

رئیس اداره------------------  47356475

نرم افزار انبار و اموال --------   47916474

حسابداری -------------------   47916476

دریافت و پرداخت ---------  47916478

صندوق رفاه ---------------- 47916577

حقوق و دستمزد--------  47916479

دیتا سنتر حقوق و دستمزد ......... 47916479

حقوق و دستمزد --------------  47916479

حق التدریس---------------   47916478

تلفن گویای سازمان مرکزی -----------          4748

۲ شهریور ۱۳۹۴ ۰۹:۲۰
تعداد کلیک: ۶,۵۶۲