یکشنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۶, ۰۵:۰۶
 
دریافت فایل حساب فی مابین
فایل اکسل حسابهای فی مابین واحدها وسازمان
۱۸ تیر ۱۳۹۶ حجم فایل: 566.5 KB
فایل اکسل ورودی برنامه حساب فی مابین
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ حجم فایل: 2,973.6 KB
فایل اکسل ورودی نرم افزار حساب فی مابین
۲۱ فروردین ۱۳۹۶ حجم فایل: 2,123.1 KB
دستورالعمل بستن حساب سال 1395
دستورالعمل اصلاحات، تعدیلات، بستن حسابهای پایان سال 1395 به همراه فایلهای مورد نیاز [ادامه...]
۲۴ اسفند ۱۳۹۵ حجم فایل: 930.9 KB
نسخه جدید casher - 951208
۸ اسفند ۱۳۹۵ حجم فایل: 1,851, KB
نسخه جدید casher
۳ اسفند ۱۳۹۵ حجم فایل: 1,851, KB
فایل اکسل ورودی برای حساب های فی مابین
۱ اسفند ۱۳۹۵ حجم فایل: 2,559.2 KB
نرم افزار و راهنمای حساب فی مابین واحد وسازمان
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ حجم فایل: 384.2 KB
فایل اکسل حساب های فی مابین سازمان و واحدها
فایل اکسل حساب های فی مابین سازمان و واحدها از تاریخ 1395/01/05 تا تاریخ 1395/10/15 [ادامه...]
۱۸ دی ۱۳۹۵ حجم فایل: 2,159.6 KB
فایل حساب فی مابین سازمان و واحدها
۳۰ آذر ۱۳۹۵ حجم فایل: 1,567.5 KB
نرم افزار حساب های فی مابین به همراه فایلهای اکسل
۶ مهر ۱۳۹۵ حجم فایل: 3,247.8 KB
حساب های فیمابین سازمان و واحدها
۳ مرداد ۱۳۹۵ حجم فایل: 2,718, KB
حساب فیمابین واحدها تا پایان1394
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ حجم فایل: 1,527.6 KB
حساب فیمابین واحدها 1394
این برنامه برای ثبت اسناد فیمابین واحدها با سازمان مرکزی و رفع مغایرت حسابها توسط اداره کل مالی دانشگاه طراحی شده است. تلفکس 47914387 اداره حسابجاری واحدها لطفا بعد از مطالعه فایل راهنما از نصب نرم اف... [ادامه...]
۱۹ اسفند ۱۳۹۴ حجم فایل: 1,774.7 KB
ارسال صورتحساب فی مابین از 01/01/94 لغایت 31/06/94
ارسال صورتحساب فی مابین از 01/01/94 لغایت 31/06/94 [ادامه...]
۲۲ مهر ۱۳۹۴ حجم فایل: 3,364.9 KB
ارسال صورتحساب صندوق مشترک از تاریخ94/01/01 لغایت 94/03/31
ارسال صورتحساب صندوق مشترک از تاریخ94/01/01 لغایت 94/03/31 [ادامه...]
۲۶ مرداد ۱۳۹۴ حجم فایل: 1,146, KB
ارسال صورتحساب صندوق مشترک از تاریخ93/01/01 لغایت 93/12/28
ارسال صورتحساب صندوق مشترک از تاریخ93/01/01 لغایت 93/12/28 [ادامه...]
۲۶ مرداد ۱۳۹۴ حجم فایل: 1,639.8 KB
ارسال صورتحساب فی مابین از تاریخ94/01/01 لغایت 94/03/31
ارسال صورتحساب فی مابین از تاریخ94/01/01 لغایت 94/03/31 [ادامه...]
۲۶ مرداد ۱۳۹۴ حجم فایل: 2,182.8 KB
ارسال صورتحساب فی مابین از تاریخ93/01/01 لغایت 93/12/28
ارسال صورتحساب فی مابین از تاریخ93/01/01 لغایت 93/12/28 [ادامه...]
۲۶ مرداد ۱۳۹۴ حجم فایل: 5,826.7 KB
ارسال صورت حساب فی مابین سال 1392
ارسال صورت حساب فی مابین سال 1392 [ادامه...]
۱۹ فروردین ۱۳۹۴ حجم فایل: 8,059.3 KB
ارسال صورتحساب صندوق مشترک از تاریخ93/01/01 لغایت 93/12/27
ارسال صورتحساب صندوق مشترک از تاریخ93/01/01 لغایت 93/12/27 [ادامه...]
۲۷ اسفند ۱۳۹۳ حجم فایل: 2,349.3 KB
صورتحساب فی مابین واحد ها از تاریخ 93/01/01 لغایت 93/12/28
ارسال صورت حساب فی مابین سال 1393 [ادامه...]
۲۷ اسفند ۱۳۹۳ حجم فایل: 5,460.5 KB
ارسال صورتحصاب صندوق مشترک
ارسال صورتحصاب صندوق مشترک (حق عضویت، سپرده و وام صندوق مشترک واحدها [ادامه...]
۱۹ بهمن ۱۳۹۳ حجم فایل: 2,331.9 KB
صورتحساب فی مابین واحد ها از تاریخ 93/01/01 لغایت 93/10/30
ارسال صورت حساب فی مابین واحدها [ادامه...]
۱۹ بهمن ۱۳۹۳ حجم فایل: 4,527.6 KB
ارسال صورتحساب فی مابین 93/01/01 لغایت 93/07/30
ارسال صورتحساب فی مابین 93/01/01 لغایت [ادامه...]
۱۹ آبان ۱۳۹۳ حجم فایل: 3,377.8 KB
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی » 
به صفحه